ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 78 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีราชมงคลนนทบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
08 สิงหาคม 2563
( 00:45:31 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 22:16:36 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 20:08:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
07 สิงหาคม 2563
( 14:52:24 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 13:41:17 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.88
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
07 สิงหาคม 2563
( 11:56:39 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
06 สิงหาคม 2563
( 22:57:08 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้า​กำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
06 สิงหาคม 2563
( 13:11:58 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 11:35:17 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ป.ว.ส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะอื่นๆ
06 สิงหาคม 2563
( 10:51:37 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
06 สิงหาคม 2563
( 07:04:58 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.78
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : สามัญ เคยเรียนช่างยนต์ ที่เทคโนสยาม3ปีครับแต่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้สอบเลยไม่จบ
สถาบัน : บดินเดชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
06 สิงหาคม 2563
( 05:35:03 )
ลำดับที่ 13
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
05 สิงหาคม 2563
( 19:29:11 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.56
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบ้านเเพง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
05 สิงหาคม 2563
( 17:30:16 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
05 สิงหาคม 2563
( 13:49:26 )