ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนโพธิ์จินดามณี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
03 สิงหาคม 2563
( 14:47:13 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : หนองหงส์พิทยาคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
19 กรกฎาคม 2563
( 11:45:13 )