ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : ออกแบบแฟชั่น​และ​เครื่อง​แต่ง​กาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
02 สิงหาคม 2563
( 15:24:25 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
29 กรกฎาคม 2563
( 11:48:53 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ บางเขน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
28 กรกฎาคม 2563
( 12:35:32 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การออกแบบเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 กรกฎาคม 2563
( 20:22:58 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
21 กรกฎาคม 2563
( 19:41:01 )