ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 52 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างโยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
07 สิงหาคม 2563
( 20:35:31 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 51  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
07 สิงหาคม 2563
( 20:19:23 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
07 สิงหาคม 2563
( 13:28:41 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
06 สิงหาคม 2563
( 22:57:08 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ออกแบบ
สถาบัน : โรงเรียน ไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 13:28:50 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
05 สิงหาคม 2563
( 19:09:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : น่าน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัย​เทคนิค​สันกำเเพง​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
05 สิงหาคม 2563
( 15:09:49 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
05 สิงหาคม 2563
( 13:16:44 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : อุทัยธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
05 สิงหาคม 2563
( 09:55:18 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
05 สิงหาคม 2563
( 00:57:57 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : เทคโนโลยีก่อสร้าง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
04 สิงหาคม 2563
( 20:15:27 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สกลนคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​สกลนคร​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
04 สิงหาคม 2563
( 11:04:34 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สถาบัน : ราชมงคลธัญญะบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
03 สิงหาคม 2563
( 12:36:56 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.28
ระดับการศึกษา : ป.ว.ส
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
03 สิงหาคม 2563
( 11:53:08 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : โยธา
สถาบัน : เทคโนโลยีช่างกลพานิชยการนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้อื่นๆ
03 สิงหาคม 2563
( 10:50:43 )