ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 21 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2:87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การออกเเบบ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 15:30:44 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การพิมพ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
05 สิงหาคม 2563
( 17:25:53 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.1
ระดับการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
04 สิงหาคม 2563
( 15:14:13 )
ลำดับที่ 4
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
03 สิงหาคม 2563
( 19:58:16 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ภูมิสถาปัตยกรรม
สาขา : ภูมิสถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
03 สิงหาคม 2563
( 17:20:11 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
03 สิงหาคม 2563
( 14:41:55 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบัน : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
03 สิงหาคม 2563
( 13:27:14 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(E-biz)
สถาบัน : มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
02 สิงหาคม 2563
( 21:02:25 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ธุรกิจมหาบัญทิต
สาขา : บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
02 สิงหาคม 2563
( 06:08:50 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.6
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย
สถาบัน : rajamangala university of technology
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
31 กรกฎาคม 2563
( 21:48:01 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : 2.80
สถาบัน : อาชีวศึกษานครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
31 กรกฎาคม 2563
( 21:36:55 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
31 กรกฎาคม 2563
( 09:03:18 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์Web Design/Graphic Design
30 กรกฎาคม 2563
( 23:50:09 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
29 กรกฎาคม 2563
( 20:17:05 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.09
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบทัศนะศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานเขียนแบบ/งานDrawing
29 กรกฎาคม 2563
( 19:08:11 )