ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 28 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 79%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.68
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์กราฟิก
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
07 สิงหาคม 2563
( 19:21:04 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Design
07 สิงหาคม 2563
( 18:22:38 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบสื่อดิจิทัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
07 สิงหาคม 2563
( 15:12:38 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ(นิเทศศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
06 สิงหาคม 2563
( 23:35:32 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
06 สิงหาคม 2563
( 20:45:09 )
ลำดับที่ 6
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
06 สิงหาคม 2563
( 11:16:34 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 3,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : สามัญ
สถาบัน : โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
05 สิงหาคม 2563
( 18:17:39 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การพิมพ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
05 สิงหาคม 2563
( 17:25:53 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
05 สิงหาคม 2563
( 10:07:24 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : อนุปริญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
04 สิงหาคม 2563
( 23:31:33 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
04 สิงหาคม 2563
( 12:25:09 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลWeb Design/Graphic Design
03 สิงหาคม 2563
( 09:18:14 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลWeb Design/Graphic Design
02 สิงหาคม 2563
( 22:42:52 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
02 สิงหาคม 2563
( 15:57:41 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterWeb Design/Graphic Design
01 สิงหาคม 2563
( 03:22:35 )