ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 29 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 80%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
07 สิงหาคม 2563
( 13:37:57 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 20:49:14 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 20:42:05 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เมคาทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 19:34:24 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : 2014
สาขา : Instrumentation Engineering
สถาบัน : KMITL
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 17:49:51 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 11:35:17 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 09:18:14 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 75,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
05 สิงหาคม 2563
( 21:05:31 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.21
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์งานเขียนแบบ/งานDrawing
05 สิงหาคม 2563
( 14:38:29 )
ลำดับที่ 10
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรม​ไฟฟ้า​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​เอเชีย​อาคเนย์​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
05 สิงหาคม 2563
( 11:46:35 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
04 สิงหาคม 2563
( 11:19:26 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 100,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
03 สิงหาคม 2563
( 09:02:14 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
02 สิงหาคม 2563
( 20:01:24 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์อื่นๆ
02 สิงหาคม 2563
( 12:01:47 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31 กรกฎาคม 2563
( 22:59:31 )