ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 15 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 79%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
10 สิงหาคม 2563
( 18:30:01 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 100,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : -
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : Assumption University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
10 สิงหาคม 2563
( 01:27:55 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 37,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : วศบ. ไฟฟ้ากำลัง
สาขา : วศบ. ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชืยร์อาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
08 สิงหาคม 2563
( 16:13:29 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิค
สถาบัน : โรงเรียนสหราษรังสฤษดิ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
07 สิงหาคม 2563
( 00:24:13 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.40
ระดับการศึกษา : วศบ.วิศวกรรมบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
06 สิงหาคม 2563
( 15:26:24 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
06 สิงหาคม 2563
( 14:22:50 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 47,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
06 สิงหาคม 2563
( 02:19:29 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
05 สิงหาคม 2563
( 15:32:43 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
04 สิงหาคม 2563
( 10:32:52 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
31 กรกฎาคม 2563
( 14:45:28 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.62
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
31 กรกฎาคม 2563
( 12:32:17 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สถาบัน : ม.ศิลปากร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
24 กรกฎาคม 2563
( 14:37:18 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
23 กรกฎาคม 2563
( 14:11:43 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
22 กรกฎาคม 2563
( 20:55:00 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.40
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
20 กรกฎาคม 2563
( 10:08:18 )