ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อาหารและโภชนาการ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
07 สิงหาคม 2563
( 15:02:35 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
04 สิงหาคม 2563
( 13:14:31 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : นศ.บ.
สาขา : การภาพยนตร์และวีดิทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
04 สิงหาคม 2563
( 12:40:50 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
03 สิงหาคม 2563
( 02:31:36 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.66
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : การศึกษานอกระบบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
01 สิงหาคม 2563
( 15:53:32 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ก่อสร้าง
สถาบัน : เทคนิคอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
29 กรกฎาคม 2563
( 00:32:15 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
24 กรกฎาคม 2563
( 10:10:32 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
22 กรกฎาคม 2563
( 04:34:43 )
ลำดับที่ 9
resume score : 88%
เพศ : หญิง       อายุ : 16  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 5,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องอื่นๆ
21 กรกฎาคม 2563
( 20:41:51 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.72
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
19 กรกฎาคม 2563
( 13:03:25 )