ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 157 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 23:56:15 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : วิทยาลัยราชพฤกษ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 21:17:07 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนบึงกาฬ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 21:08:02 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : จีนศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 16:40:27 )
ลำดับที่ 5
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พยาบาลศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.62
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 14:59:30 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : B.B.A.
สาขา : Hospitality
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 12:30:23 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : รร.ปิยชาติพัฒนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 11:45:33 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ป.6
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 10:23:05 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยัฃีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 10:02:05 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการการบิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 09:59:45 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 77
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : กฎหมายอิสลาม
สถาบัน : Yarmouk university
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 07:42:30 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 07:31:25 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.16
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 06:32:19 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
06 สิงหาคม 2563
( 23:25:00 )