ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 152 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยจรัญสนิทวงค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
08 สิงหาคม 2563
( 00:32:08 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 21:45:25 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ม.3
สถาบัน : ร.ร บ้านนาคำพรสันติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 20:35:31 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ยะลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : อุดมศาสน์​วิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 15:51:10 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 13:55:54 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 13:46:00 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
สถาบัน : โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 13:08:30 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.6
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพฯ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 12:50:20 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : รร.ปิยชาติพัฒนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 11:45:33 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : กศน.ขามทะเลสอ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 11:36:30 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 10:19:30 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยัฃีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 10:02:05 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นราธิวาส
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 08:40:03 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.16
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 06:32:19 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : พุทธาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 02:45:32 )