ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 92 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พยาบาลศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 2
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : อุทัยธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : การแพทย์แผนไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 15:09:41 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 10:19:30 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.06
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : อังกษฤ-จัน
สถาบัน : รร.วัดพุทธบูชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 08:23:58 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
06 สิงหาคม 2563
( 21:43:59 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.98
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : -
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
06 สิงหาคม 2563
( 19:46:19 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​และการ​โรงแรม​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ศรีสะเกษ​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
06 สิงหาคม 2563
( 16:17:49 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์-ภาษา
สถาบัน : สวยกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
06 สิงหาคม 2563
( 09:29:48 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : มัธยมตอนปลาย
สาขา : ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : โรงเรียนเมืองเชลียง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
06 สิงหาคม 2563
( 09:13:12 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : อาชีพ
สถาบัน : โพธิสัมพันธ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
06 สิงหาคม 2563
( 08:15:33 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 52  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : อังกฤษ-เยอรมัน
สถาบัน : ร.ร.หอวัง,กศน.จ.ปทุมธานี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
06 สิงหาคม 2563
( 02:27:59 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
05 สิงหาคม 2563
( 21:52:37 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
05 สิงหาคม 2563
( 15:20:15 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.54
ระดับการศึกษา : ศษ.บ.
สาขา : การสอนภาษาอัวกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหามุกฏราชวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
05 สิงหาคม 2563
( 11:55:36 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.85
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : คณิต-อังกฤษ
สถาบัน : สตรีอ่างทอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
05 สิงหาคม 2563
( 11:39:24 )