ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 76 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 22:04:03 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : สพบ.
สาขา : สัตวแพทยศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 20:58:59 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 5,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : นบ.ท.
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 20:26:25 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนพุทธ​มงคล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 19:41:02 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 3,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 18:01:21 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ยะลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : อุดมศาสน์​วิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 15:51:10 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์
สาขา : สังคมศึกษา
สถาบัน : มรภ บุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 15:28:58 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 11:53:38 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ ภาษา
สถาบัน : ศูนย์การศีกษานอกโรงเรียน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 11:03:00 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 3,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 09:36:50 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ปฐพีวิทยา
สถาบัน : เกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 00:43:37 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การโรงเเรม
สถาบัน : ม.ธุรกิจบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
06 สิงหาคม 2563
( 18:47:49 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : วิทย์-คณิตร์
สถาบัน : โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
06 สิงหาคม 2563
( 18:30:36 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 3,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
06 สิงหาคม 2563
( 11:01:51 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.8
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ ภาษา
สถาบัน : โรงเรียนวันธรรมจริยาภิรมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานอื่นๆ
06 สิงหาคม 2563
( 08:16:33 )