ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 232 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ต่างประเทศ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 70
ระดับการศึกษา : Degree
สาขา : Bachelors in commerce
สถาบัน : Manav Bharti University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆอื่นๆ
08 สิงหาคม 2563
( 01:19:52 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : นศบ.
สาขา : การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพอื่นๆ
08 สิงหาคม 2563
( 00:49:44 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยจรัญสนิทวงค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
08 สิงหาคม 2563
( 00:32:08 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ดนตรีตะวันตก
สถาบัน : ราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 22:10:51 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 22:09:33 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.9
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลปะ-ภาษา
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอบุณฑริก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 15:06:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : กสรตลาด
สถาบัน : โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 15:00:55 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : กศน.ขามทะเลสอ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 11:36:30 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนภู่วิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 09:19:57 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : ม3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 07:39:53 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : อุปกรณ์การแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 00:46:58 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์-ภาษา
สถาบัน : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
06 สิงหาคม 2563
( 23:41:50 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรึ
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆ
06 สิงหาคม 2563
( 23:23:28 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.92
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนวัดราชาธิวาส
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆ
06 สิงหาคม 2563
( 23:07:35 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.06
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
06 สิงหาคม 2563
( 23:05:59 )