มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
อัตราเงินเดือน : 2,1800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการช่วยสอน ตรวจการบ้าน สอนทบทวน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ช่วยสอนปฏิบัติการ ช่วยงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ และช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สำนักวิชาหรือสาขาวิชามอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงานที่จะจ้าง
2.ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ
3.กิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
มีความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
เงื่อนไข : สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาโดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษาหรือภาระใดๆ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ