สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 1 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2561 )

สำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการฯ

ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ