กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ   ( 13 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561 )

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
อัตราเงินเดือน : 20,780 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา, ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ครูสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2 ตำแหน่ง)
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 มีประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่ไม่สำเร็จปริญญาตรีด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
2. ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ( 1 ตำแหน่ง)
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า
2.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หากมีหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการในสังกัด กองทัพอากาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบภาควิชาการ
การสอบสัมภาษณ์ การสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ปฏิบัติ)
และการเขียนภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กองทัพอากาศ ดอนเมือง
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ