สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด   ( บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 )

สำนักงานประกันสังคม
88/28 ม. 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากาพภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ