มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)   ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2561 )

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วครา 1,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
2. หากมีทักษะที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ

1. งานบริการส่วนหน้า อาทิ ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกค่าบริการ นัดหมายผู้ป่วย จัดเก็บข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น

2. งานบริการส่วนหลัง อาทิ จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา เบิกจ่ายวัสดุและเครื่องมือ รวมถึงการตรวจสอบ จัดเก็บเครื่องมือ เป็นต้น

3. งานบริการการรักษา อาทิ งานช่วยข้างเก้าอี้ ถ่ายภาพรังสี ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน

9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

*ความก้าวหน้าในสายงาน

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ