งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงานงานราชการ 2565 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

.:: ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 1,900 หน้า จำนวน 18,995 ตำแหน่ง ::.
งานราชการ
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 0 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ,เทคนิค,บริหารทั่วไป,บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ตามเอกสารต้นฉบับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการป...
จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา 2) มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยาก...
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างฝีมือทั่วไป   ( บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561 )กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต เอกสารต้นฉบับ : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างฝีมือทั่วไป อัตราเงินเดือน : 0 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ตามเอกสารต้นฉบับ รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารต้นฉบับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับ ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับ เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ....
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น อัตราเงินเดือน : 9330 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุ...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างไม้ อัตราเงินเดือน : 9330 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์ อัตราเงินเดือน : 9330 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 9330 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างประณีตศิลป์   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างประณีตศิลป์ อัตราเงินเดือน : 9330 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 25...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานตัดผม   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานตัดผม อัตราเงินเดือน : 8610 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. ม.๓, ม.๖ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน : 8610 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. ม.๓, ม.๖ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ...
ตลาดนัดแรงงาน
01 ตุลาคม 2561ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
21 กันยายน 2561ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
11 กันยายน 2561บริเวณ The Hall ชั้น 2 หน้า food park อยุธยาซิตี้พาร์ค
31 สิงหาคม 2561ณ บริเวณลานจอดรถภายใน อผศ. ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎ
07 สิงหาคม 2561ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
10 กรกฎาคม 2561ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ
10 กรกฎาคม 2561บริเวณ The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
24 พฤษภาคม 2561ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
24 พฤษภาคม 2561ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
21 พฤษภาคม 2561โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่