บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
097-2387914, 092-4154568
034-253299
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายหน่วยรถ(รังนกสก๊อต) เขตสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบ ด่วน!!!! 26 พฤศจิกายน 2565
     2. พนักงานขายหน่วยรถเขตสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ด่วน!!!! 26 พฤศจิกายน 2565
     3. พนักงานขายเครดิต เขตนครปฐม ราชบุรี (ลอรีอัล การ์นิเย่) 26 พฤศจิกายน 2565
     4. พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล-การ์นิเย่)ประจำเขตอยุธยา สระบุรี 26 พฤศจิกายน 2565
     5. ผู้แทนฝ่ายขายเครดิตเขตนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี (นมผงดูเม็กซ์) 26 พฤศจิกายน 2565
     6. พนักงานบัญชีฝ่ายขาย 26 พฤศจิกายน 2565
     7. พนักงานขนส่งสินค้า (เด็กติดรถ) 26 พฤศจิกายน 2565
     8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี &เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!! 26 พฤศจิกายน 2565
     9. หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor) 26 พฤศจิกายน 2565
     10. พนักงานเช็คสินค้า (เช็คเกอร์) 26 พฤศจิกายน 2565
     11. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 26 พฤศจิกายน 2565
     12. พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 26 พฤศจิกายน 2565