บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 43 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 30 กันยายน 2566
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพิจิตร **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดน่าน หลายอัตรา**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลำพูน **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุทัยธานี **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 30 กันยายน 2566
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดตราด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 30 กันยายน 2566
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา-นครนายก ***หลายอัตราด่วนมาก*** 30 กันยายน 2566
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า **ด่วน** 30 กันยายน 2566
     14. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 30 กันยายน 2566
     15. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ชัยภูมิ หลายอัตรา **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสตูล **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     17. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว ** ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายอัตรา**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยภูมิ **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     20. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     21. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 30 กันยายน 2566
     22. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 30 กันยายน 2566
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดร้อยเอ็ด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดศรีสะเกษ **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566