บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 35 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดน่าน หลายอัตรา**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุทัยธานี **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 04 มีนาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดตราด **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบุรี **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 04 มีนาคม 2567
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา-นครนายก ***หลายอัตราด่วนมาก*** 04 มีนาคม 2567
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา ประจำกรุงเทพมหานคร ***หลายอัตราด่วนมาก*** 04 มีนาคม 2567
     11. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ชัยภูมิ หลายอัตรา **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสตูล **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     13. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว ** ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยภูมิ **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     15. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดร้อยเอ็ด **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดศรีสะเกษ **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอำนาจเจริญ**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     21. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดมหาสารคาม **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ***หลายอัตราด่วนมาก*** 04 มีนาคม 2567
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี-สระบุรี**ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุพรรณบุรี **ด่วนมาก** 04 มีนาคม 2567