บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 58 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพิจิตร **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดน่าน หลายอัตรา**ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพัทลุง**ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลำพูน **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุทัยธานี **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     9. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า *ด่วนมาก* 26 พฤศจิกายน 2565
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 26 พฤศจิกายน 2565
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดตราด **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบุรี **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วประเทศ หลายอัตรา**ด่วน** 26 พฤศจิกายน 2565
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี***หลายอัตราด่วนมาก*** 26 พฤศจิกายน 2565
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 26 พฤศจิกายน 2565
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา-นครนายก ***หลายอัตราด่วนมาก*** 26 พฤศจิกายน 2565
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา ประจำกรุงเทพมหานคร ***หลายอัตราด่วนมาก*** 26 พฤศจิกายน 2565
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ***หลายอัตราด่วนมาก*** 26 พฤศจิกายน 2565
     21. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า **ด่วน** 26 พฤศจิกายน 2565
     22. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู ** ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     23. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว ** ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยภูมิ **ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565
     25. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 26 พฤศจิกายน 2565