บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจสุขภาพสายตาร่วมกับโรงพยาบาลตามบริษัทต่างๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
1811,1813 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 27 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
094-384-2500,064-164-6445,02-880-2648
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (ประจำร้าน) 22 มกราคม 2565
     2. ธุรการการตลาด / บัญชี 22 มกราคม 2565
     3. ช่างวัดสายตา(ประจำร้าน) 22 มกราคม 2565
     4. พนักงานขาย (รับด่วน หลายอัตรา) 22 มกราคม 2565
     5. ช่างวัดสายตา 22 มกราคม 2565
     6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/บัญชี 22 มกราคม 2565
     7. หัวหน้าฝ่ายการตลาด/บัญชี 22 มกราคม 2565
     8. ทัศนมาตร OD (วัดสายตา) 22 มกราคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 22 มกราคม 2565
     10. พนักงานขับรถตู้ 22 มกราคม 2565