ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
- ดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในเครือธนาคารชั้นนำ
- ดูแลด้านการเงิน การลงทุน
- คุ้มครองสุขภาพ การดำรงชีวิต และทรัพย์สิน
- การประกันภัย/ชีวิต
เลขที่ 517/14-15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
0930890997
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายบุคคล 14 สิงหาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 14 สิงหาคม 2565
     3. เลขาธุรการ สาขาปากช่อง 14 สิงหาคม 2565
     4. การตลาด (Marketing) 14 สิงหาคม 2565