สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
เป็นสื่อสารมวลชนของชาวพุทธ ในกำับของมหาเถรสมาคม มีช่องทางการเผยแพ่ครบทุกช่องทาง เช่นมีวิทยุกระจายเสียง 85 จุด/สถานี ทั่วประเทศ ทีวีผ่านดาวเทียม 3 ดวงทั่วโลก ผ่านอินเตอร์เน็ต สมาร์โฟนทุกรุ่น เน้นสาระข่าวและกิจกรรมด้านงานศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัดทั่วประเทศ ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
ตึกสามัคคีรส ภายในวัดดวงแข เลขที่ 92 ซอยวัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-219-5154 ,02-219-5157-58 , 087-008-8875
0-2216-6248 อัตโนมัติ 3 คู่สาย
ตำแหน่งงานของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน (ไอดีไลน์ saunpar) 17 มกราคม 2565
     2. ตัดต่อเนื้อหารายการ , OB นอกพื้นที่ ,ผลิตรายการ (ID : saunpar) 17 มกราคม 2565
     3. ช่างภาพ VDO และตามภาระกิจทั่วไป (ID : saunpar) 17 มกราคม 2565
     4. พนักงานขับรถและตามภาระกิจทั่วไป(ไอดีไลน์ saunpar) 17 มกราคม 2565