บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม่)
ทำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและกำกับดูแลบริหารทีมงาน
363 หมู่ 5 อาคารทวีพรรณ ชั้น 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
0966824451
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม่) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการประจำสาขาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2564
     2. ผู้จัดการประจำสาขาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2564