บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตึกสูง คอนโด โรงพยาบาล และก่อสร้าง POWERPLANT EE.solar farm และงานสายส่งแรงสูง ใต้ดิน บนดิน
(ต้องการแรงงานจำนวนมาก)
เลขที่ 14/521 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
099-2821991,061-686-9878,061-825-4566
02-115-2539
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟรแมน ดาฟ แมน ไฟฟ้า ประจำไซท์ มศว ประสานมิตร 30 กันยายน 2566
     2. daft drawing พนักงานเขียนแบบ M&E 30 กันยายน 2566
     3. โฟร์แมน ก่อสร้าง โคราช ทำตอม่อ รถไฟความเร็วสูง 30 กันยายน 2566
     4. ถอดแบบ ทำ BOQ ESTIMATE งานระบบ และ ก่อสร้าง แบบ มีประสบการณ์ 30 กันยายน 2566
     5. แอ้ดมิน เสมียน คี ข้อ มูลREPORT ประจำไซท์ งาน สนามบินดอนเมือง 30 กันยายน 2566
     6. หัวหน้าช่างก่อสร้าง ไซต์ ดอนเมือง ก่อ สร้าง กทม 30 กันยายน 2566
     7. โฟรแมน งานระบบ ไซท์งาน กบิณบุรี สระแก้ว 30 กันยายน 2566
     8. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง ประจำไซท์งานดอนเมือง กทม 30 กันยายน 2566
     9. ช่าง ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า โรงงาน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 30 กันยายน 2566
     10. หัวหน้างาน ช่างไฟ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 30 กันยายน 2566
     11. หัวหน้างาน ระบบ ประจำไซท์ รพ ศิริราช มหิดล สมุทรสาคร 30 กันยายน 2566
     12. หัวหน้างาน ระบบ ประจำไซท์ รพ ขอนแก่น 30 กันยายน 2566
     13. วิศวกรไฟฟ้า 30 กันยายน 2566
     14. โฟรแมน งานระบบ 30 กันยายน 2566
     15. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 30 กันยายน 2566
     16. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 30 กันยายน 2566
     17. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 30 กันยายน 2566
     18. โฟร์ แมน ประปา น้ำดี น้ำเสีย ก๊อกสนาม 1คน สมุทรสาคร 30 กันยายน 2566
     19. โฟรแมน งานระบบประปา อำนาจ เจริญ 30 กันยายน 2566
     20. ช่างไฟ เดินท่อ ร้อย สาย ไฟ ภายใน อาคาร 30 กันยายน 2566
     21. ผู้ช่วยช่าง ไฟฟ้า เดินท่อร้อย สาย ในอาคาร 30 กันยายน 2566
     22. ช่างไฟ เดินท่อร้อยสาย อาคาร 30 กันยายน 2566
     23. ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร 30 กันยายน 2566
     24. ช่างไฟ เดินท่อร้อยสาย อาคาร 30 กันยายน 2566
     25. Admin Officer 30 กันยายน 2566