บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตึกสูง คอนโด โรงพยาบาล และก่อสร้าง POWERPLANT EE.solar farm และงานสายส่งแรงสูง ใต้ดิน บนดิน
(ต้องการแรงงานจำนวนมาก)
เลขที่ 14/521 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
099-2821991,061-686-9878,061-825-4566
02-115-2539
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน งานระบบ ไฟฟ้า ประปา งานลำลูกกา KIS คลอง12 ปทุมธานี 11 ธันวาคม 2566
     2. โฟรแมน ดาฟ แมน ไฟฟ้า ประจำไซท์ มศว ประสานมิตร 11 ธันวาคม 2566
     3. daft drawing พนักงานเขียนแบบ M&E 11 ธันวาคม 2566
     4. โฟร์แมน ก่อสร้าง โคราช ทำตอม่อ รถไฟความเร็วสูง 11 ธันวาคม 2566
     5. ถอดแบบ ทำ BOQ ESTIMATE งานระบบ และ ก่อสร้าง แบบ มีประสบการณ์ 11 ธันวาคม 2566
     6. แอ้ดมิน เสมียน คี ข้อ มูลREPORT ประจำไซท์ งาน สนามบินดอนเมือง 11 ธันวาคม 2566
     7. หัวหน้าช่างก่อสร้าง ไซต์ ดอนเมือง ก่อ สร้าง กทม 11 ธันวาคม 2566
     8. โฟรแมน งานระบบ ไซท์งาน กบิณบุรี สระแก้ว 11 ธันวาคม 2566
     9. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง ประจำไซท์งานดอนเมือง กทม 11 ธันวาคม 2566
     10. ช่าง ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า โรงงาน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 11 ธันวาคม 2566
     11. หัวหน้างาน ช่างไฟ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 11 ธันวาคม 2566
     12. หัวหน้างาน ระบบ ประจำไซท์ รพ ศิริราช มหิดล สมุทรสาคร 11 ธันวาคม 2566
     13. หัวหน้างาน ระบบ ประจำไซท์ รพ ขอนแก่น 11 ธันวาคม 2566
     14. วิศวกรไฟฟ้า 11 ธันวาคม 2566
     15. โฟรแมน งานระบบ 11 ธันวาคม 2566
     16. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 11 ธันวาคม 2566
     17. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 11 ธันวาคม 2566
     18. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 11 ธันวาคม 2566
     19. โฟร์ แมน ประปา น้ำดี น้ำเสีย ก๊อกสนาม 1คน สมุทรสาคร 11 ธันวาคม 2566
     20. โฟรแมน งานระบบประปา อำนาจ เจริญ 11 ธันวาคม 2566
     21. ช่างไฟ เดินท่อ ร้อย สาย ไฟ ภายใน อาคาร 11 ธันวาคม 2566
     22. ผู้ช่วยช่าง ไฟฟ้า เดินท่อร้อย สาย ในอาคาร 11 ธันวาคม 2566
     23. ช่างไฟ เดินท่อร้อยสาย อาคาร 11 ธันวาคม 2566
     24. ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร 11 ธันวาคม 2566
     25. ช่างไฟ เดินท่อร้อยสาย อาคาร 11 ธันวาคม 2566