บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตึกสูง คอนโด โรงพยาบาล และก่อสร้าง POWERPLANT EE.solar farm และงานสายส่งแรงสูง ใต้ดิน บนดิน
(ต้องการแรงงานจำนวนมาก)
เลขที่ 14/521 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
099-2821991,061-686-9878,061-825-4566
02-115-2539
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้างาน ระบบ ประจำไซท์ รพ ขอนแก่น 03 ธันวาคม 2565
     2. วิศวกรไฟฟ้า 03 ธันวาคม 2565
     3. โฟรแมน งานระบบ 03 ธันวาคม 2565
     4. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 03 ธันวาคม 2565
     5. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 03 ธันวาคม 2565
     6. โฟร์แมน ก่อ สร้าง งาน ก่อ สร้าง 03 ธันวาคม 2565
     7. โฟร์ แมน ประปา น้ำดี น้ำเสีย ก๊อกสนาม 1คน 03 ธันวาคม 2565
     8. โฟรแมน งานระบบ 03 ธันวาคม 2565
     9. ช่างไฟ เดินท่อ ร้อย สาย ไฟ ภายใน อาคาร 03 ธันวาคม 2565
     10. ผู้ช่วยช่าง ไฟฟ้า เดินท่อร้อย สาย ในอาคาร 03 ธันวาคม 2565
     11. ช่างไฟ เดินท่อร้อยสาย อาคาร 03 ธันวาคม 2565
     12. ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร 03 ธันวาคม 2565
     13. ช่างไฟ เดินท่อร้อยสาย อาคาร 03 ธันวาคม 2565
     14. Admin Officer 03 ธันวาคม 2565
     15. เสมียน แอ้ดมิน เอ็คเซล ปริ้นแบบ ได้ 03 ธันวาคม 2565