บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ พร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ KPI ด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113
02-6241234
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ลูกจ้างประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ Telesales(สังกัดธ.กรุงไทย) 27 กรกฎาคม 2564
     2. Contact Center Representative (non-Voice Skill)***รับสมัครด่วน 27 กรกฎาคม 2564
     3. Contact Center Representative (English Skill) 27 กรกฎาคม 2564
     4. Contact Center Supervisor/Manager (Quality Assurance and Customer Service) 27 กรกฎาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่แผนกอะไหล่ (สินไหมรถยนต์) 27 กรกฎาคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่ส่วนเรียกร้องและคดีความ 27 กรกฎาคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (Senior Underwrite Motor ) 27 กรกฎาคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Senior Product Development ) ด่วน!!! 27 กรกฎาคม 2564
     9. ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Manager) 27 กรกฎาคม 2564
     10. เจ้าหน้าที่การตลาดธนาคาร ( Marketing ) 27 กรกฎาคม 2564
     11. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส (Senior Underwrite Non-Motor) 27 กรกฎาคม 2564
     12. Business Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ(Bancassurance) 27 กรกฎาคม 2564
     13. เจ้าหน้าที่การเงินสาขา (สาขาหาดใหญ่) 27 กรกฎาคม 2564
     14. เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (สาขาชลบุรี,สาขาลำปาง) 27 กรกฎาคม 2564
     15. พนักงานธุรการบัญชี/การเงิน (สัญญาจ้าง 6 เดือน (สังกัดบริษัทในเครือ) 27 กรกฎาคม 2564
     16. Junior Trainer (Telesales) 27 กรกฎาคม 2564
     17. วิศวกรฝ่ายอาคาร 27 กรกฎาคม 2564
     18. เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาสระบุรี,นครราชสีมา,มุกดาหาร,เชียงราย,ลำปาง) 27 กรกฎาคม 2564
     19. เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ 27 กรกฎาคม 2564