บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
รับออกแบบติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ กลัองวงจรปิด ระบบ Network ระบบ automation งานระบบสาธารณูปโภค ระบบงานโรงงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 167 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
02-509-4611
02-509-4612
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างก่อสร้าง ช่างประปาและช่างทั่วไป ด่วนมาก!!! 27 กรกฎาคม 2564
     2. ช่างชิลเลอร์ / ช่างแอร์ /ช่างเครื่องทำความเย็น (สนามบินสุวรรณภูมิ) 27 กรกฎาคม 2564
     3. วิศวกรไฟฟ้า 27 กรกฎาคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer 27 กรกฎาคม 2564
     5. ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 27 กรกฎาคม 2564