บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายไก่เนื้อเป็น, ไก่สด, ไข่ไก่ในประเทศ
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
038-026-438
038-026-439
ตำแหน่งงานของ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการโรงงาน แปรรูปชิ้นส่วนไก่ 03 ตุลาคม 2566
     2. หัวหน้างานฝ่ายผลิต (โรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่สด) 03 ตุลาคม 2566
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายชิ้นส่วนไก่สด/ไก่เนื้อเป็น**ด่วน** 03 ตุลาคม 2566
     4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงาน**ด่วน** 03 ตุลาคม 2566
     5. สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!! 03 ตุลาคม 2566