บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายไก่เนื้อเป็น, ไก่สด, ไข่ไก่ในประเทศ
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
038-026-438
038-026-439
ตำแหน่งงานของ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ/ไก่ไข่ ด่วน!!!! 30 มกราคม 2566