กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( HR Admin ) 22 มกราคม 2565
     2. ธุรการ 22 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด จ.สุโขทัย 22 มกราคม 2565
     4. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 22 มกราคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี (มีประสบการณ์) 22 มกราคม 2565
     6. พนักงานล้างรถ ( ด่วน ) สาขาแม่สอด 22 มกราคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้,ลูกหนี้ ) มีประสบการณ์ 22 มกราคม 2565
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 22 มกราคม 2565
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 22 มกราคม 2565
     10. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ (สาขาพิษณุโลก) 22 มกราคม 2565
     11. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 22 มกราคม 2565
     12. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 22 มกราคม 2565
     13. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 22 มกราคม 2565
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 22 มกราคม 2565
     15. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 22 มกราคม 2565
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 22 มกราคม 2565