กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้) มีประสบการณ์ 19 กันยายน 2564
     2. พนักงาน ร้านกาแฟ ( ด่วน ) 19 กันยายน 2564
     3. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ สุโขทัย , สวรรคโลก ด่วน 19 กันยายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาตาก) 19 กันยายน 2564
     5. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 19 กันยายน 2564
     6. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 กันยายน 2564
     7. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาพิษณุโลก) ด่วน 19 กันยายน 2564
     8. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (สาขาพิษณุโลก)ด่วน 19 กันยายน 2564
     9. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน)ด่วน 19 กันยายน 2564
     10. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล สาขาพิษณุโลก 19 กันยายน 2564
     11. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ (สาขาพิษณุโลก) 19 กันยายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 19 กันยายน 2564
     13. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 19 กันยายน 2564
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 19 กันยายน 2564
     15. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 19 กันยายน 2564
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 19 กันยายน 2564
     17. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 19 กันยายน 2564
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 19 กันยายน 2564