กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ( สาขาสุโขทัย ) ด่วน 14 สิงหาคม 2565
     2. ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ ) 14 สิงหาคม 2565
     3. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 14 สิงหาคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 14 สิงหาคม 2565
     5. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 14 สิงหาคม 2565
     6. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 14 สิงหาคม 2565
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 14 สิงหาคม 2565
     8. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ (สาขาพิษณุโลก) 14 สิงหาคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (สาขาพิษณุโลก)ด่วน 14 สิงหาคม 2565
     10. พนักงานล้างรถ ( ด่วน ) สาขาแม่สอด 14 สิงหาคม 2565
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด จ.ตาก 14 สิงหาคม 2565
     12. พนักงานล้างรถ ( ด่วน ) บ้านคลอง และ อินโดจีน 14 สิงหาคม 2565
     13. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 14 สิงหาคม 2565
     14. เทเลเซลล์ (ที่ปรึกษาการขายประกัน) 14 สิงหาคม 2565
     15. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 14 สิงหาคม 2565
     16. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 14 สิงหาคม 2565
     17. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 14 สิงหาคม 2565