กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน (ตาก,แม่สอด) 30 พฤศจิกายน 2565
     2. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาตากและแม่สอด 30 พฤศจิกายน 2565
     3. ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ ) 30 พฤศจิกายน 2565
     4. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 30 พฤศจิกายน 2565
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 30 พฤศจิกายน 2565
     6. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 30 พฤศจิกายน 2565
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 30 พฤศจิกายน 2565
     8. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 30 พฤศจิกายน 2565
     9. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (สาขาพิษณุโลก)ด่วน 30 พฤศจิกายน 2565
     10. เจ้าหน้าที่การตลาดสุโขทัย (สวรรคโลก) 30 พฤศจิกายน 2565
     11. พนักงานล้างรถ บ้านคลอง และ อินโดจีน 30 พฤศจิกายน 2565
     12. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 30 พฤศจิกายน 2565
     13. เทเลเซลล์ (ที่ปรึกษาการขายประกัน) 30 พฤศจิกายน 2565
     14. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน (มีประสบการณ์) 30 พฤศจิกายน 2565
     15. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 30 พฤศจิกายน 2565
     16. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาพิษณุโลก) 30 พฤศจิกายน 2565
     17. พนักงาน ร้านกาแฟ 30 พฤศจิกายน 2565
     18. ช่างติดฟิล์มและประดับยนต์ (สาขาแม่สอด)ด่วน 30 พฤศจิกายน 2565
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 30 พฤศจิกายน 2565
     20. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ พิษณุโลก 30 พฤศจิกายน 2565