กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 23 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี (SKJ) 23 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานรับรถ PDS 23 มิถุนายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาพิษณุโลก) ด่วน 23 มิถุนายน 2564
     5. พนักงานล้างรถ ( ด่วน ) 23 มิถุนายน 2564
     6. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (สาขาพิษณุโลก)ด่วน 23 มิถุนายน 2564
     7. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ สุโขทัย , สวรรคโลก ด่วน 23 มิถุนายน 2564
     8. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน)ด่วน 23 มิถุนายน 2564
     9. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล สาขาพิษณุโลก 23 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ (สาขาพิษณุโลก) 23 มิถุนายน 2564
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 23 มิถุนายน 2564
     12. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 23 มิถุนายน 2564
     13. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 23 มิถุนายน 2564
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 23 มิถุนายน 2564
     15. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 23 มิถุนายน 2564
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 23 มิถุนายน 2564
     17. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 23 มิถุนายน 2564