กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาตากและแม่สอด 25 กันยายน 2565
     2. ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ ) 25 กันยายน 2565
     3. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 25 กันยายน 2565
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 25 กันยายน 2565
     5. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 25 กันยายน 2565
     6. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 25 กันยายน 2565
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 25 กันยายน 2565
     8. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ (สาขาพิษณุโลก) 25 กันยายน 2565
     9. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (สาขาพิษณุโลก)ด่วน 25 กันยายน 2565
     10. พนักงานล้างรถ ( ด่วน ) บ้านคลอง และ อินโดจีน 25 กันยายน 2565
     11. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 25 กันยายน 2565
     12. เทเลเซลล์ (ที่ปรึกษาการขายประกัน) 25 กันยายน 2565
     13. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน (มีประสบการณ์) 25 กันยายน 2565
     14. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 25 กันยายน 2565
     15. พนักงาน ร้านกาแฟ ( ด่วน ) 25 กันยายน 2565
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 25 กันยายน 2565
     17. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ พิษณุโลก 25 กันยายน 2565