กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน (ตาก,แม่สอด) 30 กันยายน 2566
     2. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาตากและแม่สอด 30 กันยายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประสบการณ์ 5 ปี ) 30 กันยายน 2566
     4. ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ ) 30 กันยายน 2566
     5. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 30 กันยายน 2566
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 30 กันยายน 2566
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 30 กันยายน 2566
     8. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก/อินโดจีน) 30 กันยายน 2566
     9. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 30 กันยายน 2566
     10. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (สาขาพิษณุโลก)ด่วน 30 กันยายน 2566
     11. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 30 กันยายน 2566
     12. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ ( สุโขทัย ) 30 กันยายน 2566
     13. เจ้าหน้าที่การตลาด (พิษณุโลก) มีประสบการณ์ ด่วน 30 กันยายน 2566
     14. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาตาก) 30 กันยายน 2566
     15. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 30 กันยายน 2566
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 30 กันยายน 2566