บริษัทซี.เค.ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด
จัดอบรม ดูงานต่างประเทศ
สินค้าทางการเกษตรครบวงจร
6/84 อาคารลาดพร้าว 25 (ห้อง 201-202 )
ซอย ลาดพร้าว 25 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0836141125