บริษัท วาลิดัส (ประเทศไทย ) จำกัด
จัดอบรม ดูงานต่างประเทศ
สินค้าทางการเกษตรครบวงจร
อาหารเสริม
ตัวแทนทำการตลาด
อาคาร สวนลุม ไนท์บาซาร์ รัดชาภิเษก
ห้องเลขที่ C06 โซน C ชั้นที่ 3 เลขที่ 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
0836141125
ตำแหน่งงานของ บริษัท วาลิดัส (ประเทศไทย ) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 05 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานธุรการ 05 ธันวาคม 2566