ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต
เครื่องประดับทองคำ และ จิวเวอร์รี่
- งานการตลาด ขาย แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
- แคชเชียร์ การเงิน
- ติดต่อประสานงาน เอกสาร บัญชี
ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง สาขาตลาดรังสิต และ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น G โซนร้านทอง
02-9580275
ตำแหน่งงานของ ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ร้านทอง พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     2. พนักงานขายร้านทอง 30 กันยายน 2566
     3. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     5. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     6. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     7. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     9. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     10. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     11. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     12. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     13. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     14. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     15. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     16. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     17. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     18. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     19. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     20. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     21. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     22. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     23. พนักงานขาย แคชเชียร์ **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     24. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566
     25. พนักงานส่งเสริมการขาย **ด่วนมาก** 30 กันยายน 2566