ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต
เครื่องประดับทองคำ และ จิวเวอร์รี่
- งานการตลาด ขาย แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
- แคชเชียร์ การเงิน
- ติดต่อประสานงาน เอกสาร บัญชี
ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง สาขาตลาดรังสิต และ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น G โซนร้านทอง
02-9580275
ตำแหน่งงานของ ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     2. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     3. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     4. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     5. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     6. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     7. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     8. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     9. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     10. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     11. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     12. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     13. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     14. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     15. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     16. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     17. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     18. พนักงานขาย แคชเชียร์ **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     19. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     20. พนักงานส่งเสริมการขาย **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     21. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     22. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     23. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     24. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564
     25. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 19 ตุลาคม 2564