ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต
เครื่องประดับทองคำ และ จิวเวอร์รี่
- งานการตลาด ขาย แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
- แคชเชียร์ การเงิน
- ติดต่อประสานงาน เอกสาร บัญชี
ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง สาขาตลาดรังสิต และ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น G โซนร้านทอง
02-9580275
ตำแหน่งงานของ ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ร้านทอง พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     2. พนักงานขายร้านทอง 23 กุมภาพันธ์ 2567
     3. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     4. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     5. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     6. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     7. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     8. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     9. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     10. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     11. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     12. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     13. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     14. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     15. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     16. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     17. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     18. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     19. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     20. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     21. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     22. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     23. พนักงานขาย แคชเชียร์ **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     24. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567
     25. พนักงานส่งเสริมการขาย **ด่วนมาก** 23 กุมภาพันธ์ 2567