บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
ห้องเย็น เครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
เลขที่ 60/2 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก4(จัดสรร2) หมู่ที่ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-949-8050-53
02-519-8041
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเชื่อม 24 กันยายน 2564
     2. ช่างเทคนิค/โฟรแมน 24 กันยายน 2564
     3. วิศวกรไฟฟ้า 24 กันยายน 2564
     4. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น 24 กันยายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่สโตร์และสำนักงาน 24 กันยายน 2564