บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
ห้องเย็น เครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
เลขที่ 60/2 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก4(จัดสรร2) หมู่ที่ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-949-8050-53
02-519-8041
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโครงการ 22 มกราคม 2565
     2. ผู้ช่วยวิศวกรออกแบบและประเมินราคา 22 มกราคม 2565
     3. Admin&Sale coordinator 22 มกราคม 2565
     4. ช่างเทคนิค/โฟรแมน 22 มกราคม 2565
     5. ช่างเชื่อม/ช่างประกอบ 22 มกราคม 2565
     6. วิศวกรไฟฟ้า 22 มกราคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่สโตร์และสำนักงาน 22 มกราคม 2565