บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
ผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet Indoor - Outdoor ทุกชนิด, PVC Sticker, PP Glossy, Vinyl, Banner, Tower Ad, Carwrap, Billboard, Exhibition ฯลฯ
เลขที่ 50/352 หมู่บ้านทิพย์มงคล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1016237-8, 085-3942599
02-1016238
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดส่ง 07 ธันวาคม 2564
     2. แม่บ้าน 07 ธันวาคม 2564
     3. ช่างติดตั้งสติ๊กเกอร์ 07 ธันวาคม 2564
     4. ฝ่ายผลิต 07 ธันวาคม 2564
     5. Graphic Design, กราฟฟิศ 07 ธันวาคม 2564
     6. พนักงานบัญชี 07 ธันวาคม 2564
     7. พนักงานขาย 07 ธันวาคม 2564