บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักงานใหญ่ 0816125626 บางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วน! รับพนักงานโหลดของชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (บางกะดี ปทุมธานี) 28 กันยายน 2564
     2. ด่วน รับพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ อายุ 19-43 ปี (บางกะดี ปทุมธานี) 28 กันยายน 2564
     3. ด่วน! สัมภาษณ์ภายใน 1 ต.ค.64 พนักงานบัญชี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี 28 กันยายน 2564
     4. ด่วน รับฝ่ายผลิตจำนวนมาก มีอบรมเริ่มงานทุกวัน ภายใน 30 ก.ย.64 บ.โตชิบา บางกะดี ปทุมธานี 28 กันยายน 2564
     5. ด่วน ฝ่ายผลิตหญิง เป็นพนักงานประจำโดยตรงของ บริษัทซูมิดะ ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี 28 กันยายน 2564
     6. ด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จ.ปทุมธานี 28 กันยายน 2564
     7. ด่วนรับนักศึกษาฝีกงานชาย ตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า (บางกะดี ปทุมธานี) 28 กันยายน 2564
     8. รับวุฒิ ป. 6 /วุฒิหาย เพศชาย พนักงานฝ่ายผลิต (บางกะดี ปทุมธานี) 28 กันยายน 2564