บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักงานใหญ่ 0816125626 บางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วนมาก! นัด บรม 24 ม.ค. 65 รับฝ่ายผลิตทุกเพศ บ.โตชิบา บางกะดี ปทุมธานี 22 มกราคม 2565
     2. ด่วน! 24 และ 25 ม.ค. 65 อบรมพร้อมเริ่มงานฝ่ายผลิต หญิง ทอม ( บริษัท กูลิโกะ บางกะดี จ.ปทุมธานี ) 22 มกราคม 2565
     3. ด่วนมาก!นัดดูหน้างาน 24 ม.ค.65 พนักงานโหลดของ 20 อัตรา(บางกะดี ปทุมธานี) 22 มกราคม 2565
     4. ด่วนมาก!นัดดูหน้างาน 24 ม.ค.65 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 30 อัตรา (บางกะดี ปทุมธานี) 22 มกราคม 2565
     5. ด่วน ฝ่ายผลิตชายถึง 45 ปี สัมภาษณ์ ภายใน 21 ม.ค.65 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 22 มกราคม 2565
     6. รับวุฒิ ป. 6 /วุฒิหาย พนักงานฝ่ายผลิต หญิง ชาย (บางกะดี ปทุมธานี) 22 มกราคม 2565
     7. ด่วนรับนักศึกษาฝีกงานชาย ตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า (บางกะดี ปทุมธานี) 22 มกราคม 2565