บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักงานใหญ่ 0816125626 บางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วน! นัดดูหน้างาน 25 มิ.ย.64 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ อายุ 19-43 ปี (บางกะดี ปทุมธานี) 23 มิถุนายน 2564
     2. ด่วน! สัมภาษณ์ 24 มิ.ย.64 พนักงานบัญชี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี 23 มิถุนายน 2564
     3. ด่วน! อบรม 25 มิ.ย. ฝ่ายผลิตชาย บ.โตชิบา บางกะดี ปทุมธานี) 23 มิถุนายน 2564
     4. ด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จ.ปทุมธานี 23 มิถุนายน 2564
     5. ด่วน! อบรมพร้อมเริ่มงาน 22 และ 23 มิ.ย. 64 รายได้ ดี ฝ่ายผลิตหญิง ทอม ( บริษัท กูลิโกะ บางกะดี จ.ปทุมธานี ) 23 มิถุนายน 2564
     6. ด่วน! นัดเริ่มงานภายใน 25 มิ.ย. 64 ฝ่ายผลิตชาย รายได้รวมวันละ 690 บาท ถนนวัดดาวดึงส์ ตำบลบางกะดี ปทุมธานี 23 มิถุนายน 2564
     7. นัดดูหน้างานภายใน 30 มิ.ย.64 นัดดูหน้างานพนักงานโหลดของชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (บางกะดี ปทุมธานี) 23 มิถุนายน 2564
     8. ด่วนรับนักศึกษาฝีกงานชาย ตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า (บางกะดี ปทุมธานี) 23 มิถุนายน 2564
     9. รับวุฒิ ป. 6 /วุฒิหาย เพศชาย พนักงานฝ่ายผลิต (บางกะดี ปทุมธานี) 23 มิถุนายน 2564