KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา) 27 ตุลาคม 2564
     2. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 27 ตุลาคม 2564
     3. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นครสวรรค์) 27 ตุลาคม 2564
     4. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 27 ตุลาคม 2564
     5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ลพบุรี) 27 ตุลาคม 2564
     6. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 27 ตุลาคม 2564
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ลพบุรี) 27 ตุลาคม 2564
     8. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 27 ตุลาคม 2564
     9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (พิษณุโลก) 27 ตุลาคม 2564
     10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 27 ตุลาคม 2564
     11. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 27 ตุลาคม 2564
     12. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นนทบุรี) 27 ตุลาคม 2564
     13. Executive Advisor (พนักงานประจำ) 27 ตุลาคม 2564
     14. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 27 ตุลาคม 2564
     15. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ปทุมธานี) 27 ตุลาคม 2564
     16. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 27 ตุลาคม 2564
     17. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 27 ตุลาคม 2564
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 27 ตุลาคม 2564