KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 31 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุดรธานี) 14 เมษายน 2567
     2. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กาฬสินธ์ุ) 14 เมษายน 2567
     3. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (หนองบัวลำภู) 14 เมษายน 2567
     4. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC(ขอนแก่น) 14 เมษายน 2567
     5. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (นครราชสีมา) 14 เมษายน 2567
     6. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 14 เมษายน 2567
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครราชสีมา) 14 เมษายน 2567
     8. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) พิษณุโลก 14 เมษายน 2567
     9. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (อุบลราชธานี) 14 เมษายน 2567
     10. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) นครสวรรค์ 14 เมษายน 2567
     11. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 14 เมษายน 2567
     12. Executive Advisor 14 เมษายน 2567
     13. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุบลราชธานี) 14 เมษายน 2567
     14. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 14 เมษายน 2567
     15. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 14 เมษายน 2567
     16. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (กทม.) 14 เมษายน 2567
     17. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 14 เมษายน 2567
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 14 เมษายน 2567
     19. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 14 เมษายน 2567
     20. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น) 14 เมษายน 2567
     21. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ขอนแก่น) 14 เมษายน 2567
     22. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 14 เมษายน 2567
     23. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 14 เมษายน 2567
     24. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 14 เมษายน 2567
     25. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 14 เมษายน 2567