KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (อุบลราชธานี) 05 ธันวาคม 2566
     2. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) นครสวรรค์ 05 ธันวาคม 2566
     3. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 05 ธันวาคม 2566
     4. Executive Advisor 05 ธันวาคม 2566
     5. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุบลราชธานี) 05 ธันวาคม 2566
     6. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 05 ธันวาคม 2566
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 05 ธันวาคม 2566
     8. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (กทม.) 05 ธันวาคม 2566
     9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 05 ธันวาคม 2566
     10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 05 ธันวาคม 2566
     11. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 05 ธันวาคม 2566
     12. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น) 05 ธันวาคม 2566
     13. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ขอนแก่น) 05 ธันวาคม 2566
     14. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 05 ธันวาคม 2566
     15. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 05 ธันวาคม 2566
     16. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 05 ธันวาคม 2566
     17. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 05 ธันวาคม 2566
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา) 05 ธันวาคม 2566
     19. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นครสวรรค์) 05 ธันวาคม 2566
     20. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ลพบุรี) 05 ธันวาคม 2566
     21. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (พิษณุโลก) 05 ธันวาคม 2566
     22. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 05 ธันวาคม 2566
     23. Executive Advisor (พนักงานประจำ) 05 ธันวาคม 2566