KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Executive Advisor 14 สิงหาคม 2565
     2. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นนทบุรี) 14 สิงหาคม 2565
     3. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ปทุมธานี) 14 สิงหาคม 2565
     4. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 14 สิงหาคม 2565
     5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 14 สิงหาคม 2565
     6. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (กทม.) 14 สิงหาคม 2565
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 14 สิงหาคม 2565
     8. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 14 สิงหาคม 2565
     9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 14 สิงหาคม 2565
     10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น) 14 สิงหาคม 2565
     11. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ขอนแก่น) 14 สิงหาคม 2565
     12. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 14 สิงหาคม 2565
     13. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 14 สิงหาคม 2565
     14. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 14 สิงหาคม 2565
     15. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 14 สิงหาคม 2565
     16. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา) 14 สิงหาคม 2565
     17. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นครสวรรค์) 14 สิงหาคม 2565
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ลพบุรี) 14 สิงหาคม 2565
     19. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (พิษณุโลก) 14 สิงหาคม 2565
     20. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 14 สิงหาคม 2565
     21. Executive Advisor (พนักงานประจำ) 14 สิงหาคม 2565