KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 27 พฤศจิกายน 2564
     2. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 27 พฤศจิกายน 2564
     3. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 27 พฤศจิกายน 2564
     4. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 27 พฤศจิกายน 2564
     5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา) 27 พฤศจิกายน 2564
     6. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นครสวรรค์) 27 พฤศจิกายน 2564
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ลพบุรี) 27 พฤศจิกายน 2564
     8. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 27 พฤศจิกายน 2564
     9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ลพบุรี) 27 พฤศจิกายน 2564
     10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 27 พฤศจิกายน 2564
     11. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (พิษณุโลก) 27 พฤศจิกายน 2564
     12. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 27 พฤศจิกายน 2564
     13. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นนทบุรี) 27 พฤศจิกายน 2564
     14. Executive Advisor (พนักงานประจำ) 27 พฤศจิกายน 2564
     15. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 27 พฤศจิกายน 2564
     16. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ปทุมธานี) 27 พฤศจิกายน 2564
     17. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 27 พฤศจิกายน 2564
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 27 พฤศจิกายน 2564