บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด
ประกอบกิจด้านโลจิสติกส์
เลขที่ 98/111 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

02-1388012 ต่อ14
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale 20 มกราคม 2565
     2. Sale Co. 20 มกราคม 2565
     3. Customer Service 20 มกราคม 2565