Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช)
โรงแรม
เลขที่ 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-353011-2
044-353061
ตำแหน่งงานของ Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. กุ๊กไทย-ญี่ปุ่น 15 มิถุนายน 2564
     2. Bartender 15 มิถุนายน 2564
     3. Barista 15 มิถุนายน 2564
     4. Front Office Supervisor 15 มิถุนายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 15 มิถุนายน 2564
     6. Room Boy 15 มิถุนายน 2564
     7. Assistant Front Office Manager 15 มิถุนายน 2564
     8. Assistant Food&Beverage Manager 15 มิถุนายน 2564
     9. Reception 15 มิถุนายน 2564
     10. Waiter/Waitress 15 มิถุนายน 2564
     11. ฺBanquet Coordinator 15 มิถุนายน 2564
     12. Cleaner 15 มิถุนายน 2564
     13. Room Maid 15 มิถุนายน 2564