บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Project Leader Telesales Inbound /upsell 26 ตุลาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ตามเบี้ย 26 ตุลาคม 2564
     3. Manager Telesales 26 ตุลาคม 2564
     4. Supervisor Telesales inbound เริ่มงานทันที 26 ตุลาคม 2564
     5. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 26 ตุลาคม 2564
     6. Supervisor Telesale upsell 26 ตุลาคม 2564
     7. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) เริ่มงาน 14.ตุ.ค .64 26 ตุลาคม 2564