บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) เริ่มงาน 06 ธันวาคม 65 ** รับสมัครด่วน 30 พฤศจิกายน 2565
     2. Call center 30 พฤศจิกายน 2565
     3. Project Leader Telesales 30 พฤศจิกายน 2565
     4. Supervisor Telesale 30 พฤศจิกายน 2565
     5. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 30 พฤศจิกายน 2565