บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ตามเบี้ย 27 กรกฎาคม 2564
     2. Manager Telesales 27 กรกฎาคม 2564
     3. Supervisor Telesale **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 27 กรกฎาคม 2564
     4. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) 27 กรกฎาคม 2564
     5. Supervisor Telesales PA เริ่มงานทันที 27 กรกฎาคม 2564
     6. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 27 กรกฎาคม 2564