บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Trainer call center 03 ตุลาคม 2566
     2. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) เริ่มงาน 02 ต.ค.66 ** รับสมัครด่วน 03 ตุลาคม 2566
     3. Admin 03 ตุลาคม 2566
     4. Project Leader Telesales 03 ตุลาคม 2566
     5. Supervisor Telesale 03 ตุลาคม 2566
     6. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 03 ตุลาคม 2566