บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตร
66/9 หมู่ 9 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
02-8859501-4
02-4088266
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (Sale) 27 กรกฎาคม 2564
     2. พนักงานส่งเสริมการขาย 27 กรกฎาคม 2564