ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริการวางระบบและติดตั้งทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 529 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
028896180
028896181
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. ธุรการทั่วไป 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. วิศวกรเขียนแบบ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. Sale Engineer 08 กุมภาพันธ์ 2566