ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริการวางระบบและติดตั้งทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 529 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
0894798156
028896181
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. ธุรการทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. พนักงานเขียนแบบ (เครื่องจักรกล) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ช่างเทคนิค (Technician) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. ช่างเชื่อม 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. ช่างประกอบ และ ผู้ช่วยช่าง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. Sale Engineer 25 กุมภาพันธ์ 2567