ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริการวางระบบและติดตั้งทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 529 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
028896180
028896181
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเขียนแบบ, Draftman 16 มิถุนายน 2564
     2. ช่างเชื่อม Co2 (MIG) และ อาร์กอน (TIG) 16 มิถุนายน 2564
     3. ช่างประกอบ และ ผู้ช่วยช่าง 16 มิถุนายน 2564
     4. ช่าง CNC LATHE และ CNC MILLING 16 มิถุนายน 2564
     5. Field Service Technician - ช่างภาคสนาม ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา ) 16 มิถุนายน 2564
     6. พนักงานบัญชี 16 มิถุนายน 2564
     7. Sale Engineer 16 มิถุนายน 2564