บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชี 22 มกราคม 2565
     2. พนักงานบัญชี 22 มกราคม 2565
     3. พนักงานคีย์ข้อมูล 22 มกราคม 2565
     4. ธุรการจัดซื้อ 22 มกราคม 2565
     5. QA/GMP Officer 22 มกราคม 2565
     6. พนักงานส่งสินค้า 22 มกราคม 2565
     7. พนักงานขับรถ 22 มกราคม 2565
     8. เสมียน 22 มกราคม 2565
     9. ธุรการฝ่ายขาย 22 มกราคม 2565
     10. หัวหน้าฝ่ายผลิต 22 มกราคม 2565