บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 30 พฤศจิกายน 2565
     2. ธุรการบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565
     3. พนักงานบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565
     4. พนักงานคีย์ข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2565
     5. ธุรการจัดซื้อ 30 พฤศจิกายน 2565
     6. QMR, QA / GHP, HaCCP Officer 30 พฤศจิกายน 2565
     7. พนักงานส่งสินค้า 30 พฤศจิกายน 2565
     8. เสมียน / ธุรการ 30 พฤศจิกายน 2565
     9. ธุรการฝ่ายขาย 30 พฤศจิกายน 2565
     10. หัวหน้าฝ่ายผลิต / Leader / Supervisor 30 พฤศจิกายน 2565