บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 14 สิงหาคม 2565
     2. ธุรการบัญชี 14 สิงหาคม 2565
     3. พนักงานบัญชี 14 สิงหาคม 2565
     4. พนักงานคีย์ข้อมูล 14 สิงหาคม 2565
     5. ธุรการจัดซื้อ 14 สิงหาคม 2565
     6. QA/GMP Officer 14 สิงหาคม 2565
     7. พนักงานส่งสินค้า 14 สิงหาคม 2565
     8. เสมียน 14 สิงหาคม 2565
     9. ธุรการฝ่ายขาย 14 สิงหาคม 2565
     10. หัวหน้าฝ่ายผลิต 14 สิงหาคม 2565