บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 29 กันยายน 2566
     2. ธุรการบัญชี 29 กันยายน 2566
     3. ธุรการจัดซื้อ 29 กันยายน 2566
     4. QMR, QA / GHP, HaCCP Officer 29 กันยายน 2566
     5. พนักงานส่งสินค้า 29 กันยายน 2566
     6. เสมียน / ธุรการ 29 กันยายน 2566
     7. ธุรการฝ่ายขาย 29 กันยายน 2566
     8. หัวหน้าฝ่ายผลิต / Leader / Supervisor 29 กันยายน 2566