ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ขายสินเชื่อและบัตรเครดิตของธนาคาร
เลขที่ 55/20 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
094-9986222 (เกียรติคุณ)
-
ตำแหน่งงานของ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายประจำบูทธนาคารUOB 24 กันยายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธนาคาร ยูโอบี 24 กันยายน 2564
     3. หัวหน้าฝ่ายขายบัตรเครดิตธนาคารUOB 24 กันยายน 2564