บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย รับติดตาม เร่งรัดหนี้สินทุกประเภท
เลขที่ 21/506 ซอยรามคำแหง 142 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
( สุขาภิบาล3 ซอยรามคำแหง 142 )
สายรถเมย์ : 113, 58, 519, 143, ปอ 519, ปอ 113, ปอ 168, ปอพ 4, ปอ 514, ปอ 8
รถตู้ : THE MALL บางกะปิ - ร่มเกล้า, รถตู้ราม - ร่มเกล้า
02-373-8883, 093-254-5692, 061-759-1250
02-373-7987
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ Admin (ด่วน) 20 มกราคม 2565
     2. ทนายฟรีแล้น มีประสบการณ์การทำงาน ด้านว่าความ 5 ปี 20 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ บังคับคดี (สามารถวิ่งงานได้ทั่วประเทศ) 20 มกราคม 2565
     4. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(งานธนาคาร) 20 มกราคม 2565
     5. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(งานรถยนต์ก่อนฟ้อง) 20 มกราคม 2565
     6. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(งานรถยนต์หลังฟ้อง) 20 มกราคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ บังคับคดี (กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและภาคตะวันออก) 20 มกราคม 2565
     8. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิตงาน 30วัน, 60วัน , 90วันและ 150วัน) 20 มกราคม 2565
     9. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(งานรถยนต์ขายขาดทุน ) 20 มกราคม 2565
     10. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิตยังไม่ฟ้อง) 20 มกราคม 2565
     11. พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม หรือ FCR 20 มกราคม 2565
     12. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน รถยนต์ (ทางโทรศัพท์) 20 มกราคม 2565
     13. พนักงานเร่งรัดหนี้สินมอเตอร์ไซค์ (ทางโทรศัพท์) 20 มกราคม 2565
     14. หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน 20 มกราคม 2565
     15. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิต) 20 มกราคม 2565